bieszczady ustrzyki dolne

Mają długą historię grupy zgniatania, którzy są inni. Jednak przemoc uwolniona przed obcymi jest również stosowana wobec kobiet i dzieci w tym mieście. Nienawiść jest potworem, który nigdy nie jest zadowolony. Gdy zabraknie wrogów do jedzenia, to zacznie pożerać własne. Havasu Środki Blue Water to Przestroga o cenę społeczeństwo płaci za pozostając biernymi wobec nietolerancji rasowej i kulturowej.

LP - "Dziedzictwo niesprawiedliwości" będzie tematem w dwóch autora Facebook czaty, że będzie się w dniach 10 lipca i 16 lipca o godzinie 3:00 P.M. (EST). Dlaczego jest to ważna kwestia?

IS - Chcę, aby ludzie myśleli o tym, co dzieje się w społeczności, gdy grób niesprawiedliwość może jątrzyć. Chcę, żeby ludzie o tym mówić, co mogą zrobić, aby promować gojenie wszelkich ropiejących ran niesprawiedliwości, które dzielą i osłabiają własnych społeczności. Sprawiedliwość nie jest obowiązkowe - to zasadnicze znaczenie dla dobrobytu społeczności i jej mieszkańców.

LP - Miłość między dwoma zamordowanych, Mary Alice i Nathaniel Czcigodny, jest kluczem do powieści, to dlaczego?

IS - Wierzę, że miłość jest największa siła na ziemi. To jest o wiele większa niż nienawiść, znacznie większą niż tyranii przemocy. Po raz pierwszy spotkać się Mary Alice i Nathaniel jako ofiary. Jednakże chcę czytelnicy zapamiętać je na głębokiej miłości dzielili. To ich historia miłosna, która wyciąga z grobu, aby wpłynąć na życie, do napędzania wydarzeń, które wprowadzają zmiany.

LP - matka-córka relacje są również zbadać sporo w powieści. Zależność pomiędzy Lyla Amir, bohaterka tej historii i jej matki i relacji między Amber Goody i Bonnie dobre, dysfunkcyjnych córki i matki - są ważnymi wątki w działce. Czemu?

IS - Jestem córką i matką córki. A relacje córki z matką pomaga określić typ kobiet będzie ona rozwijać się być.

Wpis zawdzięczamy